Søk
  • Skuespiller Jeanne Bøe

Noen ganger har jeg bare lyst å gi faen!

Noen ganger sitter jeg og lurer på om de som sitter og bestemmer hva som skal svares på vedr prosjekt som skal søkes på i Kulturfondet vet hvordan det er å være kunstner. Vi er ikke superfolk, men helt vanlig folk. Det vil si at vi klarer ikke å kunne svare på og oppfylle alle de komponentene som er kravet her i en søknad! Nå må dere gi dere! Ærlig talt!

I søknadsutlysningen (for dere som orker denne banale utlysningsteksten):

(I prioriteringen av søknadene vil det legges særlig vekt på å støtte tiltak som: bidrar til at bredden og mangfoldet i kulturlivet styrkes og at nye stemmer og uttrykk utvikles og når ut til publikum i unntakssituasjonen utforsker produksjonsmåter, arbeidsmetoder, kurateringsgrep, formidlingsplattformer og formater som kan ha varig verdi i kunst- og kulturfeltet bidrar til refleksjon, debatt, dokumentasjon, dialog og deltakelse i en helt ukjent situasjon innebærer tilpasset og kreativ merbruk og gjenbruk av eksisterende verk/innhold/materiale gir barn og ungdom tilgang til kunst og kultur på plattformer og i kanaler relevante for dem fremmer samarbeid mellom flere aktører, underleverandører og mellomledd i og utenfor kulturfeltet.)

Skulle ikke korona-støtte-ordningene for kunstnere være enklere, i tillegg ha raskere behandlingstid? Kjære dere som sitter og lager disse søknads-tekstene, kan dere være så snille å gi oss kunstnere en skikkelig sjanse til faktisk å kunne skrive en bra søknad uten å måtte revolusjonere kunstnerfeltet hver eneste bidig gang! Finne nye steder å spille, nye måter å skape kunst, nye virkemidler, nye tanker, følelser, skrive nytt, nyskapende, nyskapende, nyskapende! Hakk i plata! Alt vi gjør for første gang som ingen har skrevet eller spilt før oss er nytt og nyskapende! Gi oss frihet til å skape for pokkern, ikke gi oss en haug med føringer hver eneste gang som ingen klarer å oppnå uten å måtte finne på en hel haug med ting i søknaden sin. GI OSS FRIHET TIL Å SKAPE! Vi trenger ikke alle disse føringen, LA OSS TENKE SELV! Det er faktisk en av grunnene til at vi er kunstnere: FRIHET, EVNEN TIL Å TENKE ANNERLEDES – OG FINNE GODE KREATIVE, SPENNENDE LØSNINGER! Ingen av oss kunstnere som skaper fra bunnen et produkt, ønsker å være lik noen andre. SÅ slutt å legge alle disse føringene, som er umulig å oppnå, og la oss få lov til å være kunstnere! Jeg ber deg, KULTURFONDET! NOK ER NOK!!!

Jeanne Bøe som Karen Blixen i THE BARONESS KAREN BLIXEN (Bildet tatt i Berlin)


68 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle